EN - Introducing

 • “Edar studio” is creative studio focused for engineering, design and technology which core is based on skills, motivation and ability to transform product vision to functional form as required.
 • Studio goals is to provide technical services for companies and entrepreneurs which needs hire remote 2D/3D engineering to innovate product signature or support with product development and prototype production.
 • Pillar skills are build on intellectual creativity, precision CAD knowledge and knowledge of manufacturing technologies to taking account feasibility / economic and quality aspect.

SK - Predstavenie

 • “Edar studio” je kreatívne štúdio zamerané na strojársku konštrukciu, dizajn, technológie, ktorého stabilným jadrom sú skúsenosti, motivácia a schopnosti transformovať predstavy zákazníka do technickej podoby podľa požiadaviek. 
 • Štúdio poskytuje kompletné projektové služby pre FO/PO, od prvotného technického návrhu, vypracovaním detailného technického konceptu s výkresovou dokumentáciou a zabezpečením projektového riadenia s výrobou prototypu.
 • Piliere sú postavené na intelektuálnej kreativite, CAD znalostiach, dlhoročnými skúsenosťami z oblasti výrobných technológií s paralelným prepojením na vyrobitelnosť, ekonomickosť a kvalitatívne aspekty produktu. 

CONCEPT STUDY

 • Koncepčné štúdie 
 • Štúdia vyrobiteľnosti 
 • Technické náčrty a dizajn

ENGINEERING & ANALYSIS
 • Parametrické modelovanie
 • Strojárska konštrukcia
 • Analýzy


TECHNICAL DOCUMENTATION

 • Výkresová dokumentácia
 • Tolerančné analýzy
AESTHETIC RENDERING


 • Vizualizácie produktov
PROJECT MANAGEMENT
 • Projektový manažment
 • Obstarávanie dodávateľov
 • Kalkulácie